KÖZVETÍTŐ ÉS KRÍZISSZOLGÁLAT

Közvetítői eljárás / mediáció

A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, melynek során egy független harmadik személy, a mediátor segít abban a feleknek, hogy kidolgozzák a mindenki számára elfogadható legjobb megoldást.

Célja, a gyermek érdekének érvényesítése, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve a gyermekétől különélő szülő együttműködésének előmozdítása. Előnyei, hogy a peres eljárásokkal ellentétben gyorsabb, költségkímélő, a felek maradnak az ügy urai, a végrehajtásért is ők felelősek, nincs külső döntéshozó. A folyamatba bizonyos feltételek mellett a kiskorú gyermek is bevonható saját kérelmére, a felek kérelmére, illetve a gyámhivatal javaslatára.

A közvetítői eljárást lefolytatására a gyámhivatal kéri fel Szakszolgálatunkat hivatalból, vagy a felek kérelmére.

A közvetítő személyét a Szakszolgálatjelöli ki. Amit a Szakszolgálat a közvetítői eljárás során biztosít: gyermekcentrikus alapállás, vitán felül álló pártatlanság, magas színvonalú szaktudás, és szakmai tapasztalat.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által nyújtott támogatott közvetítői eljárás részleteiről itt olvashat.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. tv.
  • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:177. §
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi tv. 62/E. §
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézésről szóló 149/1997 (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A-D. §
  • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 154. §

 

 

Komplex kríziskezelő szolgáltatás

 Szakszolgálatunknak a kríziskezelő szolgáltatás nyújtása során célja és feladata, hogy az áldozattá vált, gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermeket, a krízishelyzet kialakulása során ért trauma feldolgozásában szakemberek segítsék, illetve  a gyermek áldozattá válásának  több gyermekre gyakorolt hatását kezeljék. Ezzel párhuzamosan a krízis helyreállítására létrehozott csoport a krízissel érintett gyermekekkel foglalkozó szakemberek nevelési, gondozási feladatait is támogatja, ezzel oldva az intézményben kialakult krízishelyzetet.

A feladat ellátásra, Szakszolgálatunk által felállított kríziskezelő csoport elsősorban pszichológus, pszichiáter, családterapeuta, gyógypedagógus, mediátor és gyermekvédelemmel vagy gyámügyi igazgatással foglalkozó jogász végzettségű, valamint mentálhigiénés szakképzettségű személyekből áll.

A kríziskezelő szolgáltatást Szakszolgálatunk a krízisben érintett intézmény felkérésére és hozzájárulásával, térítésmentesen nyújtja.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 66. § (3) g)
  • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 155/A. §

 

 

dr. Farkas Eszter

 

+36202473576

 

+3613232921

Farkas Eszter